วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551

กติกาฟุตซอล(ต่อ)

กติกาข้อ 11การนับประตู( THE METHOD OF SCORING )การทำประตู ( Goal Scored ) จะถือว่าได้ประตู เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูระหว่างเสาประตูภายใต้คานประตู ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องไม่มีการทำผิดกติกาการแข่งขันเกิดขึ้นโดยทีมที่ทำประตู ข้อยกเว้น ผู้รักษาประตูและผู้เล่นฝ่ายลุกไม่สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการใช้มือและแขน

ทีมชนะ ( Winning Team ) ทีมที่ทำประตูได้มากกว่าในการแข่งขันจะเป็นฝ่ายชนะ ( Winner ) ถ้าทั้งสองทีมทำประตูได้เท่ากันหรือทำประตูกันไม่ได้ การแข่งขันครั้งนี้จะถือว่า เสมอกัน ( Draw)

ระเบียบการแข่งขัน ( Competition Rules )สำหรับการแข่งขันที่จบลงโดยผลเสมอกัน ระเบียบการแข่งขันอาจจะกำหนดราบละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องกับการต่อเวลาพิเศษหรือการดำเนินการอื่นๆเพื่อหาทีมที่ชนะในการแข่งขันครั้งนั้น

กติกาข้อ 12การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด( FOULS AND MISCONDUCT )การกระทำที่ผิดกติกาและเสียมารบาทจะถูกลงโทษดังนี้

โทษโดยตรง ( Direct Free Kick ) ถ้าผู้เล่นกระทำผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 6 ข้อต่อไปนี้ โดยผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่าขาดความระมัดระวัง ไม่ไตร่ตรองยั้งคิดหรือใช้กำลังแรงเกินกว่าเหตุ จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรง ได้แก่1. เตะ ( Kick ) หรือพยายามเตะคู่ต่อสู้2. ขัดขา ( Trips ) หรือพยายามขัดขาคู่ต่อสู้3. กระโดด ( Jump ) เข้าใส่คู่ต่อสู้4. ชน ( charges ) คู่ต่อสู้ รวมถึงการชนด้วยไหล่5. ทำร้าย ( Strikes ) หรือพยายามทำร้ายคู่ต่อสู้6. ผลัก ( Pushes ) คู่ต่อสู้ถ้าผู้เล่นกระทำผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรงเช่นกัน ได้แก่1. ดึง ( Holds ) คู่ต่อสู้2. ถ่มน้ำลาย ( Spits ) ใส่คู่ต่อสู้3. การพุ่งตัว ( Slides ) ในสภาวะที่พยายามจะเล่นลูกบอล ในขณะผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกำลังเล่นลูกบอลหรือพยายามเล่นลูกบอลโดยคู่ต่อสู้ ( Sliding Tackle )ยกเว้น ผู้รักษาประตูสามารถสไลด์ในเขตโทษของตนเองเพื่อป้องกันประตูได้4. เล่นลูกด้วยมือโดยเจตนายกเว้น ผู้รักษาประตูที่อยู่ในเขตโทษของตนเอง การเตะโทษโดยตรงจะทำการเตะที่ซึ่งการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น การกระทำผิดกติกาดังกล่าวข้างต้นให้นับเป็นการทำผิดกติการวม

การเตะโทษ ณ จุดโทษ ( Penalty Kick ) การเตะโทษ ณ จุดโทษ ถ้าผู้เล่นกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นภายในเขตโทษของตนเองโดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งของลูกบอล และมีเงื่อนไขว่าลูกบอลต้องอยู่ในการเล่น

โทษโดยอ้อม ( Indirect Free Kick ) ให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อม ถ้าผู้รักษาประตูกระทำผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้1. ภายหลังจากปล่อยลูกบอลจากการครอบครอง เขาได้รับลูกบอลคืนจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน ก่อนที่ลูกบอลจะถูกส่งผ่านเส้นแบ่งแดน หรือได้ถูกเล่นหรือสัมผัสโดยผู้เล่นหรือสัมผัสโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม2. สัมผัสหรือครองครองลูกบอลด้วยมือ ภายหลังจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเจตนาเตะส่งมาให้3. สัมผัสหรือครองครองลูกบอลด้วยมือภายหลังจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันส่งมาให้โดยตรงจากการเตะเข้าเล่น4. สัมผัสหรือครอบครองลูกบอลด้วยมือหรือเท้าเกินกว่า 4 วินาที ยกเว้นลูกบอลอยู่ในฝ่ายแดนฝั่งตรงข้ามในสนามแข่งขันจะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ที่ซึ่งมีการกระทำผิดกตอกาเกิดขึ้น ถ้าผู้ตัดสินพิจารณาว่าผู้เล่น1. เล่นในลักษณะที่เป็นอันตราย 2. เจตนากีดขวางการเล่นของฝ่ายตรงข้าม เมื่อตนเองไม่ได้อยู่ในระยะที่เล่นลูกบอล3. ป้องกันผู้รักษาประตูไม่ให้ปล่อยลูกบอลจากมือ4. ความผิดอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในกติกาข้อ 12 ที่ทำให้หยุดการเล่นลงเพื่อคาดโทษหรือไล่ผู้เล่นออกการเตะโทษโดยอ้อมจะกระทำ ณ จุดที่กระทำผิดกติกานอกจากการกระทำผิดเกิดขึ้นภายในเขตโทษ ในกรณีนี้การเตะโทษจะกระทำจากเส้นเขตโทษ ใกล้กับจุดที่กระทำผิดกติกาเกิดขึ้นมากที่สุด

การลงโทษเรื่องระเบียบวินัย ( Disciplinary Sanctions ) การกระทำผิดที่ต้องถูกคาดโทษ ( Cautionable offences ) ผู้เล่นต้องถูกคาดโทษและแสดงใบเหลือง ถ้าเขากระทำผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใด ต่อไปนี้1. กระทำผิดเกี่ยวกับการประพฤติอย่างไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ( Unsporting Behaviour )2. แสดงการคัดค้านโดยคำพูด หรือกิริยาท่าทาง ( Dissent by Word or Action )3. กระทำกติกาแข่งขันบ่อยๆ ( Persistenly Infringes the law of the Game )4. ชะลอการเริ่มเล่นใหม่ ( Delays the Restart of play )5. ไม่ถอยห่างไปอยู่ในระยะที่กำหนด เมื่อมีการเตะจากมุม การเตะเข้าเล่น การเตะโทษ หรือการเล่นลูกจากประตู เพื่อการเริ่มเล่นใหม่6. เข้าไปสมทบหรือกลับเข้าไปสมทบในสนามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน หรือกระทำ ผิดกติกาการเปลี่ยนตัว7. เจตนาออกจากสนามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินการกระทำผิดดังกล่าวให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่มีการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น ถ้าการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้นภายในเขตโทษ การเตะโทษ โดยอ้อมจะกระทำจาดเส้นเขตโทษ ณ จุดที่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น การคาดโทษเป็นการเพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไขว่า ไม่ให้มีการกระทำผิดกติการุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

การกระทำผิดที่ต้องถูกให้ออก ( Sending off Offences ) ผู้เล่นต้องถูกให้ออกและแสดงใบแดง ถ้ากระทำผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้1. กระทำผิดกติกาการเล่นอย่างรุนแรง ( Serious Foul Play )2. ประพฤติผิดกติกาอย่างร้ายแรง ( Violent Conduct )3. ถ่มน้ำลายใส่คู่ต่อสู้และบุคคลอื่นๆ ( Spits at an Opponent or any Other Person )4. ป้องกันฝ่ายตรงข้ามในการได้ประตูหรือทำให้เสียโอกาสในการทำประตูได้อย่างชัดเจน โดยเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือ (กรณีนี้ไม่รวมถึงผู้รักษาประตูที่อยู่ในเขตโทษของตนเอง)5. ป้องกันโอกาสในการทำประตูได้อย่างชัดเจนของฝ่ายตรงข้ามที่กำลังเคลื่อนที่มุ่งตรงไปยังหน้าประตูของฝ่ายตนโดยการกระทำผิดกติกา ต้องถูกลงโทษเป็นโทษโดยตรงหรือเตะโทษ ณ จุดโทษ6. กระทำผิดซ้ำซาก ( Uses Offensive ) ใช้วาจาเหยียดหยามหยาบคาย ( Insulting or Abusive Language ) หรือแสดงท่าทางไม่เหมาะสม7. ได้รับการคาดโทษเป็นครั้งที่สองในการแข่งขันครั้งเดียวกัน ( Receives a Second Caution in the Same Match )ถ้าการเล่นได้หยุดลง เพราะว่าผู้เล่นถูกไล่ออกจากสนามแข่งขัน สำหรับการกระทำผิดข้อ 6 หรือข้อ 7 โดยไม่มีการกระทำผิดที่ต้องเพิ่มเติมการลงโทษอื่นใด ตามกติกาการเล่น การเริ่มเล่นใหม่โดยให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมจากที่ซึ่งการทำผิดกติกาเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้นภายในเขตโทษ การเตะโทษโดยอ้อมจะทำการเตะจากเส้นเขตโทษที่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น

ข้อตกลง ( Decisions ) กรณีผู้เล่นถูกให้ออก จะไม่สามารถกลับเข้ามาเล่นได้อีก และไม่สามารถนั่งบนที่นั่งสำรองได้ และผู้เล่นจะเข้าไปแทนและเล่นได้ครบทีม เมื่อครบเวลา 2 นาทีหลังให้ออก ยกเว้นมีการทำประตูได้ก่อนถึงเวลา 2 นาที ในกรณีรี้จะปฏิบัติดังนี้1. ถ้าเล่นโดยมีจำนวนผู้เล่น 5 : 4 คน และทีมที่มีจำนวนผู้เล่นมากกว่าทำประตูได้ ทีมที่มีผู้เล่น 4 คน จะเพิ่มจำนวนผู้เล่นให้ครบ2. ถ้าทั้งสองทีมมีจำนวนผู้เล่น 4 : 4 คนและมีการทำประตูได้ ให้คงเหลือผู้เล่นเท่าเดิม3. ถ้าเล่นโดยมีจำนวนผู้เล่น 5 : 3คนหรือ 4 : 3 และทีมที่มีผู้เล่นจำนวนมากกว่าทำประตูได้ ทีมที่มีจำนวนผู้เล่น 3 คน จะเพิ่มจำนวนผู้เล่นได้ 1 คน4. ถ้าทั้งสองทีมมีจำนวนผู้เล่น 3 : 3 คน และมีการทำประตูได้ ให้คงเหลือจำนวนผู้เล่นเท่าเดิม5. ถ้าทีมที่มีผู้เล่นน้อยกว่าทำประตูได้ การเล่นจะดำเนินต่อไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เล่น

กติกาข้อ 13การเตะโทษ( FREE KICK )

ประเภทของการเตะโทษ ( Type of Free Kick ) การเตะโทษมีทั้งโทษโดยตรง (Direct ) และโทษโดยอ้อม ( Indirect ) ในการเตะโทษโดยตรงและโดยอ้อม ในขณะที่เตะ ลูกบอลต้องตั้งวางนิ่งอยู่กับที่ เมื่อมีการเตะเกิดขึ้น ผู้เตะต้องไม่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สอง ก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่นก่อน การเตะโทษโดยตรง ( The Direct Free Kick ) ถ้าเตะโทษโดยตรงทีเดียวเข้าประตูของฝ่ายตรงข้าจะถือว่าเป็นประตู การเตะโทษโดยอ้อม ( The Indirect Free Kick ) จะเป็นประตูเมื่อลูกบอลได้ถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่นๆก่อนที่จะเข้าประตู

ตำแหน่งของการเตะโทษ ( Position of Free Kick )1. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทุกคนต้องอยู่ห่างจากลูกบอลไม่น้อยกว่า 5 เมตร จนกว่าลูกบอลอยู่ในการเล่น2. ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นหลังจากลูกบอลถูกสัมผัสหรือถูกเล่นการกระทำผิดและการลงโทษ ( Infringements/Sanctions ) ถ้ามีการเตะโทษ ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอยู่ใกล้ลูกบอลกว่าระยะที่กำหนด ให้เตะใหม่ ถ้าหลังจากลูกบอลอยู่ในการเล่น ผู้เล่นได้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่ 2 ก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่กระทำผิดกติกาเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าการกระทำผิดนี้เกิดขึ้นภายในเขตโทษ การเตะโทษโดยอ้อมจะทำการเตะจากเส้นเขตโทษ ณ จุดที่ใกล้ที่สุดของการกระทำผิดเกิดขึ้น ถ้าฝ่ายที่ได้เตะโทษใช้เวลาเกินกว่า 4 วินาที ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม

สัญญาณ ( Signals )1. โทษโดยตรง ผู้ตัดสินจะยกแขนในแนวนอนชี้ไปในทิศทางของทีมที่กระทำผิด และนับเป็นการกระทำผิดรวม ผู้ตัดสินจะแสดงสัญญาณชี้นิ้วลงพื้นเพื่อที่จะแจ้งให้ผู้ตัดสินที่ 3 ทราบ2. โทษโดยอ้อม เมื่อผู้ตัดสินให้มีการเตะโทษโดยอ้อมจะต้องแสดงสัญญาณโดยการยกแขนชูขึ้นเหนือศีรษะ เขาจะยังยกแขนจนกว่าการเตะจะเกิดขึ้น และลูกบอลได้ถูกเล่นหรือสัมผัสโดยผู้เล่นอื่นก่อน หรือลูกบอลอยู่นอกการเล่น

กติกาข้อ 14การทำผิดกติการวม( ACCUMLATED FOULS)การทำผิดกติการวม (Accumulated Fouls) จะลงโทษด้วยโทษโดยตรงตามกติกาข้อ 12 การกระทำผิดกติการวม 5 ครั้งแรกของแต่ละทีมในแต่ละครึ่งเวลา จะต้องจดบันทึกในสรุปผลการแข่งขัน

ตำแหน่งของการเตะโทษ ( Position of Free Kick ) สำหรับการทำผิดกติการวม 5 ครั้งแรกของแต่ละทีมในแต่ละครึ่งเวลาของการแข่งขัน จะถูกจดบันทึกไว้1. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถตั้งกำแพงได้2. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดต้องอยู่ห่างจากลูกบอลไม่น้อยกว่า 5 เมตร จนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น3. สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเตะโทษการทำผิดกติการวมเพิ่มเป็นครั้งที่หกของแต่ละทีม ในแต่ละครึ่งเวลาของการแข่งขัน จะถูกบันทึกไว้1. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถตั้งกำแพงได้2. ผู้เล่นที่เตะโทษต้องแสดงตัวอย่างชัดแจ้ง3. ผู้รักษาประตูต้องอยู่ภายใยเขตโทษและอยู่ห่างจากเขตบอลไม่น้อยกว่า 5 เมตร4. ผู้เล่นทุกคนต้องอยู่ในสนามแข่งขัน แต่อยู่หลังเส้นสมมติที่เป็นแนวระดับเดียวกันกับลูกบอล และขนานกับเส้นประตูและอยู่นอกเขตโทษ ต้องอยู่ห่างจากลูกบอลไม่น้อยกว่า 5 เมตร และไม่กีดขวางผู้ที่จะทำการเตะโทษ ไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถผ่านเส้นสมมติจนกว่าลูกบอลจะถูกสัมผัส หรือถูกเล่น

ขั้นตอนในการดำเนินการ ( สำหรับการทำผิดกติการวม 6 ครั้ง และครั้งต่อไป ) ( Procedure for the Sixth and Further Accumulated Fouls )1. ผู้เล่นที่ทำการเตะโทษ ต้องเตะลูกบอลอย่างเจตนาที่จะทำประตู และต้องไม่ส่งลูกบอลไปให้กับผู้เล่นอื่น2. ในขณะที่มีการเตะโทษไปแล้ว จะไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถสัมผัสลูกบอล จนกว่าลูกบอลจะถูกสัมผัสโดยผู้รักษาประตูหรือกระดอนมาจากเสา หรือคานประตู หรือได้ออกนอกสนามแข่งขัน3. การเตะโทษจะไม่สามารถทำการเตะได้จากระยะที่น้อยกว่า 6 เมตร นับจากเส้นประตู (ตามกติกาข้อ 13 ) ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระที่ต้องเตะโทษโดยอ้อมและเกิดเหตุการณ์ขึ้นภายในเขตโทษ ดังนั้น การเตะโทษจะต้องทำการเตะจากเส้น 6 เมตร ณ จุดที่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดเกิดขึ้น4. ถ้าผู้เล่นในทีมทำผิดกติการวม 6 ครั้ง ไม่ว่าภายใยเขตแดนของฝ่ายตรงข้าม หรือภายในแดนของตนเองเหนือกว่าเส้นสมมติที่ขนานกับเส้นแบ่งแดนและหลังจุดโทษที่สองได้แสดงไว้ในกติกาข้อ 1 และการเตะโทษต้องทำภายใต้การเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในตำแหน่งของการเตะโทษ5. ถ้าผู้เล่นภายในทีมของตนเงกระทำผิดกติการวม 6 ครั้งในแดนของตนเองระหว่างเส้นประตูและเส้นระยะ 10 เมตร ทีมฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเตะจากจุดโทษที่สองหรือจากจุดกระทำผิด6. ถ้าการแข่งขันมีการต่อเวลาพิเศษ การกระทำผิดกติกาทั้งหมดในครึ่งเวลาหลังจากที่นับรวมไว้ก่อน การเล่นจะถูกนำมานับรวมต่อเนื่องในการต่อเวลาพิเศษ

การกระทำผิดและการลงโทษ ( Infringements / Sanctions)1. ผู้เล่นฝ่ายรับกระทำผิดกติกา1.1 ถ้าทำประตูไมได้ให้เป็นประตู2.2 ถ้าทำประตูได้ ให้เป็นประตู2. ผู้เล่นทีมเดียวกันกับผู้เตะเป็นผู้กระทำผิดกติกา1.1 ถ้าทำประตูได้ ให้ทำการเตะใหม่2.2 ถ้าทำประตูไม่ได้ไม่มีการเตะใหม่3. ถ้าผู้เล่นทำผิดกติกาหลังจากที่ลูกบอลได้อยู่ในการเล่น ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมจากจุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น ถ้าจุดที่เกิดขึ้นอยู่ในเขตโทษ การเตะโทษจะต้องทำการเตะจากเส้นเขตโทษที่อยู่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น

กติกาข้อ 15การเตะโทษ ณ จุดโทษ( THE PENALTY KICK )การเตะโทษ ณ จุดโทษ จะลงโทษแก่ทีมที่กระทำผิดความผิดที่เป็นโทษโดยตรง ซึ่งการกระทำผิดภายในเขตโทษของตนเองและขณะที่ลูกบอลอยู่ในการเล่น สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเตะโทษ ณ จุดโทษ อนุญาตให้ชดเชยเวลาสำหรับการเตะโทษ ณ จุดโทษ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันของแต่ละครึ่ง หรือเมื่อหมดเวลาของการต่อเวลาพิเศษ

ตำแหน่งของลูกบอลและผู้เล่น ( Position of the Ball and the Players ) ลูกบอล ( The ball ) ตั้งอยู่บนจุดโทษ ผู้เล่นที่ทำการเตะโทษ ( The Players Taking the Penalty Kick ) แสดงตนอย่างชัดเจน ผู้รักษาประตูฝ่ายรับ ( The Defending Goalkeeper ) ต้องยืนอยู่เส้นประตูระหว่างเสาประจูและหันหน้าเข้าหาผู้เตะจนกว่าลูกบอลได้ถูกเตะ ผู้เล่นคนอื่นๆที่นอกเหนือจากผู้เตะ ( The Players Other than Kick are Located )1. อยู่ในสนามแข่งขัน2. อยู่นอกเขตโทษ3. อยู่ด้านหลัง หรือแนวเดียวกันกับจุดโทษ4. อยู่ห่างจากจุดโทษไม่น้อยกว่า 5 เมตร

ขั้นตอนในการดำเนินการ ( Procedure )1. ผู้เล่นที่ทำการเตะโทษ ณ จุดโทษต้องเตะลูกบอลไปข้างหน้า2. เขาต้องไม่เล่นลูกบอลเป็นครั้งที่สองก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น3. ลูกบอลจะอยู่ในการเล่น เมื่อถูกเตะและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อการเตะโทษ ณ จุดโทษ ในระหว่างการทำการแข่งขัน หรือเมื่อมีการชดเชยเวลาออกไปในครึ่งเวลา หรือเมื่อหมดเวลาในครึ่งแรก หรือหมดเวลาการแข่งขัน อนุญาตให้มีการเตะโทษหรือเตะใหม่ ให้เป็นประตูถ้าบอลได้ผ่านระหว่างเสาประตูภายใต้คานประตู4. ลูกบอลสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเสาประตูและ/หรือคาน ประตูและ/หรือผู้รักษาประตู

การกระทำผิดและการลงโทษ ( Infringements/Sanctions )1. ถ้าผู้เล่นฝ่ายรับกระทำผิดกติกา ถ้าทำประตูไม่ได้ ให้ทำการเตะใหม่ ถ้าทำประตูได้ให้เป็นประตู2. ถ้าผู้เล่นทีมเดียวกันกับผู้เตะเป็นผู้กระทำผิดกติกา ถ้าทำประตูได้ ให้ทำการเตะใหม่ ถ้าทำประตูไม่ได้ ไม่มีการเตะใหม่3. ถ้าผู้เตะกระผิดกติกาหลังจากลูกบอลได้อยู่ในการเล่น3.1 ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมจากจุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น ถ้าจุดที่การกระทำผิดกติกานั้นอยู่ในเขตโทษ การเตะโทษจะต้องทำการเตะโทษจากเส้นเขตโทษ ที่อยู่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น

กติกาข้อ 16การเตะเข้าเล่น( KICK IN ) การเตะเข้าเล่นเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ ไม่สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเตะเข้าเล่น

การเตะเข้าเล่น ( A Kick in Awarded )1. เมื่อลูกบอลผ่านเส้นข้างออกไปทั้งลูกไม่ว่าจะบนพื้นหรือในอากาศ หรือกระทบหลังคา2. จากจุดที่ซึ่งลูกบอลตัดผ่านออกเส้นข้างไป3. ให้ฝ่ายตรงข้ามกับผู้เล่นที่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้ายตำแหน่งของลูกบอลและผู้เล่น ( Position of the Ball and the Players ) 1. ลูกบอลจะต้องว่างนิ่งอยู่บนเส้นข้าง2. การเตะเข้าเล่นเตะไปในทิศทางใดก็ได้ผู้เล่นที่จะเตะ ( The Player Taking Kick in ) ในขณะที่จะส่งลูกบอลเข้าเล่นเท้าข้างในข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างของผู้เตะจะต้องวางอยู่เส้นข้าง หรือบนพื้นด้านนอกเส้นข้าง ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ( The Player the Defending Team ) ก่อนจะมีการเตะ ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องห่างจากลูกบอลไม่น้อยกว่า 5 เมตร

ขั้นตอนในการดำเนินการ ( Procedure )1. ผู้เล่นที่จะเตะต้องเตะเข้าเล่นภายในเวลา 4 วินาที2. ผู้เล่นที่เตะเข้าเล่นจะไม่สามารถเล่นลูกบอลเป็นครั้งที่สองได้ จนกว่าลูกบอลจะถูกสัมผัสหรือเล่นโดยผู้เล่นอื่น3. ลูกบอลอยู่ในการเล่นหลังจากถูกเตะหรือถูกสัมผัส

การกระทำผิดและการลงโทษ ( Infringements / Sanctions ) ผู้เล่นที่เตะเข้าเล่นไม่สามารถเล่นลูกบอลเป็นครั้งที่สองได้ก่อนที่ลูกบอลจะถูกสัมผัสหรือเล่นโดยผู้เล่นคนอื่น จะให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโดยอ้อม ณ จุดที่กระทำผิดเกิดขึ้น ยกเว้น การกระทำผิดเกิดขึ้นภายในเขตโทษ จะให้เตะโทษจากเส้นเขตโทษ ณ จุดที่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น

การเตะเข้าเล่น จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะเข้าเล่น ถ้า1. การเตะเข้าเล่นกระทำไม่ถูกต้อง2. การเตะเข้าเล่นจากตำแหน่งที่กระทำนอกเหนือจากจุดที่ลูกบอลได้ออกเส้นข้างไป3. การเตะเข้าเล่น ไม่กระทำภายในเวลา 4 วินาทีจากระยะเวลาที่ได้ครอบครองลูกบอล4. เมื่อมีการกระทำผิดอื่นๆของกติกาการแข่งขัน

กติกาข้อ 17การเล่นลูกจากประตู( THE GOAL CLEARANCE )การเล่นลูกจากประตู เป็นวิธีการหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ไม่สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเล่นลูกจากประตู

การเล่นลูกจากประตูเมื่อ เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูออกไปทั้งลูก ไม่ว่าจะเป็นทั้งบนพื้นหรือในอากาศ โดยผู้เล่นฝ่ายลุกสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้าย และไม่ใช่เป็นการทำประตูตามเงื่อนไขของกติกาข้อ 11

ขั้นตอนในการดำเนินการ ( Procedure )1. ผู้รักษาประตูเป็นผู้ส่งลูกเข้าเล่นจากจุดใดก็ได้ภายในเขตโทษของตนโดยผู้รักษาประตูทีมฝ่ายรับ2. ฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่เขตโทษจนกว่าลูกบอลอยู่ในการเล่น3. ผู้รักษาประตูไม่สามารถเล่นลูกบอลเป็นครั้งที่สองจนกว่าจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนที่สอง4. ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกส่งโดยตรงจากเขตโทษการเล่นลูกจากประตูจะสมบูรณ์เมื่อลูกบอลถูกสัมผัส หรือเล่นโดยผู้เล่นอื่นที่อยู่นอกเขตโทษ หรือเมื่อลูกบอลสัมผัสพื้น

การกระทำผิดและการลงโทษ ( Infringements / Sanctions )1. ถ้าลูกบอลไม่ได้ถูกส่งโดยตรงออกนอกเขตโทษ การเล่นลูกจากประตูให้กระทำใหม่2. ถ้าหลังจากลูกบอลอยู่ในการเล่น ผู้รักษาประตูสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สอง ก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่การกรพทำผิดกติกาเกิดขึ้น3. หลังจากบอลอยู่ในการเล่น ผู้รักษาประตูได้รับลูกบอลคืนจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม การเตะโทษโดยอ้อมจะกระทำจากเส้นเขตโทษ ณ จุดที่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น4. ถ้าการเล่นลูกจากประตูไม่ส่งลูกบอลเข้าเล่นภายใน 4 วินาที จากระยะเวลาที่ครอบครองลูกบอล ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้ออมจากเส้นเขตโทษ ณ จุดที่ใกล้ที่สุดที่การกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น

กติกาข้อ 18การเตะจากมุม( THE CORNER KICK )การเตะจากมุมเป็นวิธีการหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเตะจากมุม แต่ต้องทำประตูฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น

เตะจากมุมเมื่อ ( A Corner Kick Awarded When ) เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านออกเส้นประตูไปทั้งบนพื้นหรือในอากาศ โดยผู้เล่นฝ่ายรับสัมผัสลูกเป็นครั้งสุดท้าย และไม่ใช่เป็นการทำประตูตามเงื่อนไขของกติกาข้อ 11

ขั้นตอนในการดำเนินการ ( Procedure )1. ลูกบอลต้องวางไว้ภายในเขตมุมใกล้กับมุมสนามมากที่สุดอย่างชัดเจน2. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ห่างจากลูกบอลไม่น้อยกว่า 5 เมตร จนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น3. ลูกบอลจะถูกเตะโดยผู้เล่นฝ่ายรุก4. ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะ หรือถูกสัมผัส5. ผู้เตะต้องไม่เล่นลูกบอลเป็นครั้งที่สองจนกว่าจะถูกเล่นหรือสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆก่อน

การกระทำผิดและการลงโทษ ( Infringements / Sanctions ) ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะได้เตะโทษโดยอ้อม ถ้า1. การเตะจากมุม ผู้เล่นได้เล่นหรือสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สอง ก่อนจะถูกเล่นหรือสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น การเตะโทษโดยอ้อมจะกระทำ ณ จุดที่การกระทำผิดเกิดขึ้น2. การเตะจากมุมไม่กระทำภายในเวลา 4 วินาที จากระยะที่ได้ครอบครองลูกบอลเพื่อทำการเตะ การเตะโทษโดยอ้อมจะกระทำการเตะที่เขตมุมการกระทำผิดอื่นๆ ( For any Other Infringement ) ให้ทำการเตะจากมุมใหม่

การเตะจากจุดโทษ( KICKS FROM THE PENALTY MARK ) การเตะจากจุดโทษ เป็นวิธีการหาทีมที่ชนะตามระเบียบการแข่งขัน การหาทีมที่ชนะภายหลังการแข่งขันเสมอกัน

ขั้นตอนในการดำเนินการ ( Procedure )1. ผู้ตัดสินเลือกประตูที่จะใช้ทำการเตะ2. ผู้ตัดสินเสี่ยงเหรียญและทีมที่ชนะการเสี่ยงเป็นฝ่ายเตะก่อน3. ผู้ตัดสินบันทึกผลการแข่งขัน4. โดยหลักการทั้งสองทีมจะทำการเตะฝ่ายละ 5 คน ตามเงื่อนไขต่อไปนี้5. การเตะจะเตะแบบสลับกัน6. หัวหน้าทีมของแต่ละทีมจะต้องแจ้งรายชื่อผู้เล่นที่จะทำการเตะ จากรายชื่อผู้เล่นที่ได้ส่งไว้ให้ผู้ตัดสิน 12 คน ก่อนการแข่งขันทำการเตะจากจุดโทษ7. เมื่อหมดเวลาของการแข่งขัน ทีมที่ผู้เล่นมากกว่าจะต้องลดจำนวนผู้เล่นให้เท่ากับฝ่ายตรงข้าม โดยหัวหน้าทีมจะต้องแจ้งชื่อและหมายเลขผู้เล่นที่เอาออก8. ถ้าก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเตะครบทั้ง 5 คน ฝ่ายใดทำประตูได้มากกว่าที่อีกฝ่ายจะสามารถทำได้ ถึงแม้ว่าจะเตะยังไม่ครบ 5 ครั้งก็ตาม ไม่ต้องทำการเตะให้ครบ9. ถ้าภายหลังจากทั้งสองทีมได้ทำการเตะครบทีมละ 5 คนแล้ว ทั้งสองทีมทำประตูได้เท่ากันหรือต่างทำประตูไม่ได้เลย การเตะดำเนินต่อไปในลักษณะเดิม จนกว่าทีมหนึ่งสามารถทำประตูได้มากกว่าอีกทีมหนึ่งในการเตะที่มีจำนวนครั้งเท่ากัน10. การเตะเพิ่มเติมจะถูกกระทำโดยผู้เล่นอื่นซึ่งไม่ได้เตะใน 5 คนแรก หลังจากทุกคนได้เตะแล้ว ผู้เล่นซึ่งมีส่วนร่วมในการเตะยังคงทำการเตะในลักษณะเดิมต่อไป11. ผู้เล่นอื่นที่ถูกไล่ออกไม่อนุญาตให้มีส่วนร่วมในการเตะจากจุดโทษ12. ผู้เล่นที่มีสิทธิ์ในการเตะสามารถเปลี่ยนหน้าที่กับผู้รักษาประตูได้13. มีเพียงผู้เล่นที่มีสิทธิ์ในการเตะ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในสนาม เมื่อมีการเตะจากจุดโทษ14. ผู้เล่นทุกคนนอกจากผู้เตะและผู้รักษาประตูทั้งสองต้องอยู่ในแดนตรงข้ามกับแดนที่ทำการเตะ ผู้ตัดสินที่ 2 ทำหน้าที่ควบคุมพื้นที่ทางด้านนี้ของสนามและผู้เล่นที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมด15. ผู้รักษาประตูฝ่ายเดียวกับผู้เตะต้องอยู่ในสนามโดยไม่รบกวนต่อการเตะที่กำลังดำเนินอยู่

ไม่มีความคิดเห็น: